Tại thời điểm này, các Từ điển Bồ Đào Nha - Anh có một số 6,940 từ trong bồ đào nha cũng như 84,519 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 768,872 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 4,076 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Bồ Đào Nha - Anh, Bồ Đào Nha, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Bồ Đào Nha, dịch vụ Bồ Đào Nha-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dicionario-portugues-ingles.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0152 / 0.0096 (19)
Quay lại đầu trang