Tại thời điểm này, các Từ điển Anh - Bồ Đào Nha có một số 7,753 từ trong anh cũng như 83,676 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 1,478,304 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 7,836 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Anh - Bồ Đào Nha, Anh, Bồ Đào Nha, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Anh, dịch vụ Anh-Bồ Đào Nha, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi dicionario-portugues-ingles.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0110 / 0.0057 (19)
Quay lại đầu trang